II edycja projektu 'Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu' dobiegła końca

2016-02-09 | red.

Czy szkoły są odpowiednio przygotowane do przekazywania wiedzy na temat zagrożeń czyhających w Internecie? Odpowiedzi szukali “Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu”, którzy przeszkolili w tym zakresie uczniów klas 1-3. Wyniki badań przedstawiają w raporcie.

 

“Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu” to projekt realizowany przez Fundację Dla Kultury.pl, który miał za zadnie uświadamiać zarówno najmłodszych użytkowników Internetu, jak i ich opiekunów, że Internet to nie tylko rozrywka i  atrakcyjne, lekkie, często zabawne treści, ale także źródło wielu niebezpieczeństw. Jako niebezpieczne dzieci wymieniają najczęściej kontakty z nieznanymi osobami, które mogą mieć złe intencje, z oszustami i naciągaczami, którzy oferują nam “coś” za darmo, a okazuje się, że płatności za usługę są po prostu ukryte. Dużym problemem dla najmłodszych jest także stwierdzenie co i skąd można legalnie pobierać i czy wszystko, co przeczytamy w internecie jest prawdziwe.

Dostęp do sieci jest coraz łatwiejszy, a problemy, które się z tym wiążą, wcale nie należą więc do błahych.

Wdrażanie wiedzy na temat niebezpieczeństw w sieci

Od czerwca do grudnia 2015 r. w projekcie realizowanym przez “Ambasadorów Bezpiecznego Internetu” wzięły udział 123 szkoły z całej Polski. Adresatami szkoleń byli przede wszystkim uczniowie z klas 1-3 szkół podstawowych. Analizowano kwestie związane z niebezpieczeństwem w sieci: dzielenie się poufnymi danymi, hasłami, korzystanie z praw autorskich, ściąganie nielegalnych plików czy kontaktami z nieznajomymi.  Dzieci zdają sobie sprawę z zagrożeń, które czyhają na nie w Internecie, jednak nie zawsze ta wiedza przekłada się na praktykę.

Wiedza nauczycieli wzięta pod lupę

Niestety kondycja polskich szkół w zakresie edukacji cyfrowej nie jest zadowalająca. Nauczycielom często brakuje podstawowej wiedzy w tym obszarze oraz nie czują się odpowiednio przygotowani do przekazywania jej dzieciom.
Pomimo, iż wśród ankietowanych pedagogów, aż 80,9 % przyznało, że korzysta z Internetu codziennie, a 46,8 % z nich ocenia swoją wiedzę na temat bezpiecznego korzystania z sieci na 4 w skali do 5, to nadal istnieje duży problem z praktycznym wykorzystaniem tej wiedzy i przekazaniem jej najmłodszym. Większość nauczycieli nie posiada nawet wiedzy o funkcjonowaniu podstawowych form zabezpieczeń w szkolnych pracowniach komputerowych.

Szkoły potrzebują dodatkowego źródła informacji

Nauczyciele wyrażają chęć na dodatkowe szkolenia, jak webinaria, e-learning. Chętnie skorzystaliby z dodatkowych materiałów dydaktycznych. Tymczasem zaledwie 36,6 % badanych przyznało, że do tej pory korzystało z jakichkolwiek źródeł podnoszących kwalifikacje w zakresie edukacji cyfrowej.

89,3 % ankietowanych współpracuje z rodzicami w zakresie bezpieczeństwa cyfrowego uczniów. Jednak najczęściej przybiera to formę pogadanki podczas wywiadówek lub dystrybucji materiałów edukacyjnych.

Wyniki z przeprowadzonych badań oraz relacje trenerów, którzy zajmowali się szkoleniami w ramach II edycji projektu “Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu” zwracają uwagę zarówno na edukację cyfrową dzieci, jak i osób z ich otoczenia: rodziców oraz nauczycieli. Środowisko internetowe bardzo szybko ewoluuje i ciągle się rozwija, dlatego taką wiedzę należy bezustannie aktualizować.

Wypełnij ankietę