Ruszyła II edycja Ambasadorów Bezpiecznego Internetu!

2015-06-29 | red.
 

Fundacja dla Kultury.pl zaprasza do udziału w II edycji "Ogólnopolskiej kampanii edukacyjno-prewencyjnej „Ambasadorzy Bezpiecznego  Internetu” dofinansowanej ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji.

Wędrująca Akademia Bezpiecznego Internetu

Aż 3/4 sześcio- i ośmiolatków przekazuje swoje hasła innej osobie.  Natomiast 66% dziewcząt w wieku 7-12 lat przyznało, że podawało hasła innym. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Teen Angels oraz Wired Safety. Dzieci są bardzo naiwne w internetowych kontaktach z innymi ludźmi. Dodatkowo sprzyja temu pozorna anonimowość i fałszywe poczucie intymności.

Projekt "Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu"  ma za zadanie nauczyć dzieci w wieku wczesnoszkolnym ostrożności w sieci - o niebezpieczeństwach czyhających w Internecie uświadamiać ma "Wędrująca Akademia Bezpiecznego Internetu". W wybranych szkołach oraz podczas letnich półkolonii w całej Polsce przeprowadzone zostaną specjalne lekcje i pokazy. Bezpośrednio w projekcie weźmie udział co najmniej 4800 dzieci.

Główną tematyką zajęć będzie nauka postaw związanych z dbaniem o własne bezpieczeństwo w sieci, czyli zachęcanie do nieujawniania loginów oraz haseł. Dzieci dowiedzą się, w jaki sposób korzystać z ogólnodostępnych komputerów, portali społecznościowych oraz serwisów publicznych. Najmłodsi poznają również termin „netykieta” i nauczą się związanych z jej przestrzeganiem zasad.

Platforma e-learningowa dla rodziców i nauczycieli

Na bezpieczeństwo najmłodszych w sieci w dużym stopniu wpływa również postawa rodziców i nauczycieli. Z tego powodu w ramach akcji zostaną również przeprowadzone działania skierowane do opiekunów. Szkolenia dedykowane nieco starszym uczestnikom będą opierały się na zasadzie e-learningu. Ich głównym zadaniem będzie przeciwdziałanie takim zjawiskom jak przemoc w sieci, niecenzuralne treści, zawieranie niebezpiecznych znajomości, piractwo czy uzależnienie od Internetu.

Rodzice i nauczyciele dowiedzą się m.in. jakie są prawne i techniczne możliwości kontroli rodzicielskiej, nauczą się korzystać z filtrów oraz poznają miejsca, w których warto szukać pomocy w sytuacjach zagrożenia. Jednym z najważniejszych punktów szkolenia stanie się ustalenie z dzieckiem zasad bezpiecznego użytkowania internetu.

Rekrutacja

Zasady uczestnictwa w projekcie są takie same jak w pierwszej edycji, czyli:

•    do udziału w Projekcie zakwalifikuje się 120 szkół podstawowych i instytucji organizujących półkolonie, które jako pierwsze zgłoszą chęć uczestnictwa w projekcie. W jednej szkole/ instytucji może zostać przeszkolonych maksymalnie 60 uczniów, preferowane klasy to II i III szkoły podstawowej

•     w pierwszej kolejności udział mogą wziąć szkoły i instytucje z miejscowości do 100 tys. mieszkańców, jeżeli takich zgłoszeń będzie mniej, wtedy zaproszone zostaną do udziału szkoły i instytucje z większych miejscowości

Jedno kompletne szkolenie obejmuje dwie godziny lekcyjne.

 Projekt będzie realizowany do 15 grudnia br., w czasie wakacji (lipiec-sierpień) szkolenia odbędą się również na półkoloniach organizowanych w całej Polsce. Warunki rekrutacji dla szkół podstawowych i instytucji organizujących półkolonie są takie same.

Wszystkie instytucje zainteresowane wzięciem udziału w projekcie zapraszamy do kontaktu.

Zgłoszenie prosimy wysłać na adres: alicja.bar@kulturaonline.pl, w zgłoszeniu powinna znaleźć się pełna nazwa oraz adres szkoły/ instytucji, preferowany termin szkolenia oraz osoba do kontaktu.
 
***

Nadal można korzystać z darmowej platformy e-learningowej, która powstała podczas I edycji projektu- w najbliższym czasie dodane zostaną do niej dwa nowe szkolenia, za przejście platformy będzie można również zdobyć darmowe książki do szkolnych bibliotek.

W ramach projektu planowane są także cykliczne webinary dla nauczycieli- szczegóły pojawią się na stronie projektu.

Wypełnij ankietę