Czy wiesz, co twoje dziecko robi w sieci?

2014-11-05 | isz
 fot za www.freeimages.com


Właśnie ruszył ogólnopolski projekt "Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu". Najmłodsi dowiedzą się m.in. co wolno, a czego nie wolno robić podczas buszowania w sieci. Dla własnego dobra.

Aż 3/4 sześcio- i ośmiolatków przekazuje swoje hasła innej osobie.  Natomiast 66% dziewcząt w wieku 7-12 lat przyznało, że podawało hasła innym. Tak wynika z badań przeprowadzonych przez Teen Angels oraz Wired Safety. Dzieci są bardzo naiwne w internetowych kontaktach z innymi ludźmi. Dodatkowo sprzyja temu pozorna anonimowość i fałszywe poczucie intymności.

Nie ujawniać haseł

- Akcja "Ambasadorzy Bezpiecznego Internetu"  ma za zadanie nauczyć dzieci w wieku wczesnoszkolnym ostrożności w sieci - deklarują pomysłodawcy projektu z Fundacji dla Kultury.pl.

O niebezpieczeństwach czyhających w Internecie uświadamiać ma "Wędrująca Akademia Bezpiecznego Internetu". W wybranych szkołach w całej Polsce przeprowadzone zostaną specjalne lekcje i pokazy. Bezpośrednio w projekcie weźmie udział co najmniej 700 dzieci.

Główną tematyką zajęć będzie nauka postaw związanych z dbaniem o własne bezpieczeństwo w sieci, czyli zachęcanie do nieujawniania loginów oraz haseł. - Dzieci dowiedzą się, w jaki sposób korzystać z ogólnodostępnych komputerów, portali społecznościowych oraz serwisów publicznych. Najmłodsi poznają również termin „polityka prywatności” i nauczą się związanych z nim zasad

Rodzicu, nauczycielu - to do ciebie!

Na bezpieczeństwo najmłodszych w sieci w dużym stopniu wpływa również postawa rodziców i nauczycieli. Z tego powodu w ramach akcji zostaną również przeprowadzone działania skierowane do opiekunów. - Szkolenia dedykowane nieco starszym uczestnikom będą opierały się na zasadzie e-learningu. Ich głównym zadaniem będzie przeciwdziałanie takim zjawiskom jak przemoc w sieci, niecenzuralne treści, zawieranie niebezpiecznych znajomości, piractwo czy uzależnienie od internetu - czytamy w opisie projektu.

Rodzice i nauczyciele dowiedzą się m.in. jakie są prawne i techniczne możliwości kontroli rodzicielskiej, nauczą się korzystać z filtrów oraz poznają miejsca, w których warto szukać pomocy w sytuacjach zagrożenia. Jednym z najważniejszych punktów szkolenia stanie się ustalenie z dzieckiem zasad bezpiecznego użytkowania internetu.

Uczniowska kampania

Akcji towarzyszy też konkurs na mini-kampanię, (o której pisaliśmy już tutaj). To propozycja dla starszych dzieci, czyli tych, które uczęszczają do klas 4-6. Chodzi o scenariusz spotu filmowego promującego bezpieczne i odpowiedzialne korzystanie z Internetu.  - Oceniane będą ciekawy pomysł, kultura wypowiedzi i spójna koncepcja – zapowiadają organizatorzy konkursu. Zwycięski scenariusz zostanie sfilmowany, a jego autorzy wezmą udział w realizacji. Termin nadsyłania prac na konkurs to 15 listopada 2014 r.  

  • Projekt współfinansowany ze środków Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji. Wiecej szczegółow znajdziecie na stronie akcji TUTAJ oraz na profilu facebookowym TUTAJ.
Wypełnij ankietę